All for Joomla All for Webmasters
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

 27-3-2020

Γλώσσα & Μαθηματικά 

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε1-Ε2

Σήμερα, θα κάνουμε μία μικρή επανάληψη στις χρονικές προθέσεις  in, on, at. Αφού ανατρέξεις στο κεφάλαιο 2 του βιβλίου σου και θυμηθείς πώς χρησιμοποιούνται, συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις (Δεν χρειάζεται να εκτυπώσεις το υλικό! Καλύτερα να αντιγράψεις τις προτάσεις στο τετράδιό σου!):

 1. What are you doing ……………. Sunday?
 2. I’ll be at work late …………… Tuesday morning.
 3. I’ve got my piano lessons ……….. 9:00.
 4. I usually go swimming …………….. July.
 5. We usually visit grandma ……………….the weekend.
 6. She finished school ………..1996.
 7. Our garden looks wonderful…………the spring.
 8. My cousins usually come to stay ………. Christmas.
 9. I don’t like driving …………. night.
 10. I always have breakfast ……………the morning.

 

Στη συνέχεια, γράψε 3 δικές σου προτάσεις, περιγράφοντας δικές σου συνήθειες και χρησιμοποιώντας κάθε πρόθεση από μία φορά!

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε3 

 Επανάληψη στο λεξιλόγιο, γραμματική κεφαλαίου 7, σελίδα 88. Οι ασκήσεις μπορούν να γραφούν στο τετράδιο εργασιών (COPY/EXERCISES) 

Α. Read the text and write if the sentences are TRUE or FALSE.

(Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος) 

El Greco (Doménikos Theotokópoulos) 

El Greco was born in Crete in 1541.  As a young man he studied icon painting in Crete and then he moved to Venice in 1567 where he continued to study painting. In 1570 he went to Rome. He lived and worked in Rome until 1577. In 1577 he moved to Spain where he lived and worked until the end of his life. He died in 1614 at the age of 73. He is one of the most famous painters of the 16th century. 

 1. El Greco was born in Crete.
 2. El Greco was a famous Greek painter.
 3. He lived in Greece until his death.
 4. He died in Greece.
 5. Ηe studied in Crete and Venice. 

Β. Write the underlined sentence in the negative and interrogative type. 

 1. He lived and worked in Rome.  ________________________________________________?

 

C. Write the verbs underlined verbs of the text in the Simple Present. (Γράψε τα υπογραμμισμένα ρήματα του κειμένου στο Απλό Ενεστώτα) 

He was ==>

He studied==>

He went ==>

He died ==>

 

ΤΠΕ

 Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση PowerPoint, όπου θα παρουσιάζετε τους Ήρωες του 1821. Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο (πάντα μαζί με τους γονείς σας) ή σε βιβλία που θα βρείτε στο σπίτι σας. Μην ξεχάσετε να εμπλουτίσετε την παρουσίασή σας  με εικόνες και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία Σχεδίασης διαφανειών και Κίνησης που είδαμε στο μάθημα.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε2

Μελετάμε το κεφ. 5 (σελίδες 23-27) με έμφαση σε ό, τι έχουμε υπογραμμίσει.

‘Επειτα στη δραστηριότητα 7, σελ. 26, σκεφτόμαστε και συζητούμε με τους δικούς μας για τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά έθνη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

 23-3-2020

 

Αν και δεν είμαστε στο σχολείο, πρέπει να θυμηθούμε και να τιμήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε τους αγωνιστές του 1821. Για τον λόγο αυτό εδώ θα βρείτε ένα βιντεάκι που αναφέρεται στην Εθνική μας γιορτή και κάποιες ασκησούλες,

Φυσικά και λίγα μαθηματικά (για την επομένη της Εθνικής Γιορτής), πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αρχείο και εδώ.

Οι δάσκαλοι της Ε΄ τάξης

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τα Γερμανικά πατάμε εδώ

Για τα Γαλλικά πατάμε εδώ το τμήμα 1 και εδώ το τμήμα 2

 

 

Ε1 & Ε2 ΑΓΓΛΙΚΑ

 1. Για να θυμηθούμε το λεξιλόγιο της ανακύκλωσης! Μπορείς να εξασκηθείς με το παρακάτω παιχνίδι. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E103/440/2920,11562/extras/BC_Content/u5l1_Clean_and_green/activity.html
 2. Στη συνέχεια, μπορείς να γράψεις στο Copy μια παράγραφο (50 -80 λέξεις), χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που είχατε συγκεντρώσει στην τάξη σε ομάδες (θυμάστε πόσο δημιουργικά ήταν;;;) περιγράφοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Προσοχή! Μόνο τα προβλήματα σε αυτή τη φάση…. Όχι τις λύσεις!

«There are a lot of environmental problems on Earth. First,……»

 

Ε3 ΤΑΞΗ: Επανάληψη στη γραμματική κεφαλαίου 7.Οι απαντήσεις μπορούν να γραφούν στο Τετράδιο Αγγλικών 2 (COPY/EXERCISES)

 

 1. Write the Past Simple of the verbs. (Γράψε τα ρήματα στον αόριστο.)

 

 1. be 11. run
 2. make 12. read
 3. go 13. arrive
 4. play 14. paint
 5. study 15. meet
 6. tidy 16. put
 7. travel 17. have
 8. write 18. do
 9. give 19. stop
 10. buy 20. build

  

 1. B. Write the sentences in the negative and interrogative type. (Γράψε τις προτάσεις στην άρνηση και στην ερώτηση)

 

 

 1. They broke the vase yesterday.

__________________________

__________________________?

 

 1. He was sad yesterday.

_________________________

_________________________?

 

 1. We cooked roast beef last week.

__________________________

__________________________?

 

 

 


20-3-2020

 

Για να μην ξεχάσουμε όσα μάθαμε,  μια μικρή επανάληψη πατήστε εδώ


 

 

ΚΑΙ ΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΟ Ε1 και Ε2 κάνει κλικ εδώ

 

το Ε3

 Επανάληψη στο λεξιλόγιο του κειμένου 1 σελίδα 98-99, βιβλίο μαθητή και στον αόριστο. (Τις απαντήσεις μπορείτε να τις γράψετε στο τετράδιο ΑΓΓΛΙΚΑ 2 (COPY/EXERCISES)).

Α. Fill in the gaps with the appropriate word. Use the words:  clever-sensitive-prince-princess(2)-queen-castle-king-servants-fairy tale-beautiful- handsome

 1. A f _ _ _ _   t _ _ _ is a story for children.
 2. The king lives in his _ _ _ _ _ _ with the q _ _ _ _   and the p _ _ _ _ _ _ _ .
 3. The prince is h _ _ _ _ _ _ _ and he wants to marry a b_ _ _ _ _ _ _ _, s_ _ _ _ _ _ _ _ and c _ _ _ _ _  princess.
 4. The prince travelled but he didn’t find a real princess to marry. One night there was a terrible s_ _ _ _ . Suddenly, there was a k _ _ _ _ on the castle door. All the s_ _ _ _ _ _ _   were scared but when they opened the door they saw a p_ _ _ _ _ _ _.

 

Β. Put the verbs in the Past Simple.

 1. Once upon a time there __________ (be) a young princess who ________(want) to marry a young princess. He ___________ (go) around the world and he ________ (find) a beautiful princess. The princess _________(live) in a big castle. When the prince _________(see) the princess, he _________ (fall) in love with her and they __________ (get) married.

 

 


 

καλησπέρα και από τη Φ.Α.

Δυο τρείς γρήγορες σκέψεις για το διάστημα που θα είμαστε λίγο περιορισμένοι.

 Διατροφή:

Οσο μπορούμε πιο ισορροπημένη. Ωστόσο μην ξεχνάτε τα 5 -μικρά- γεύματα. 

Να τρώμε ανά 2,5 ώρες, διότι αυτό θα περιορίσει την επιθυμία για γλυκά. 

Πίνουμε, επιπλέον, πολλά υγρά. Αμα τη επιστροφή ζυγιζόμαστε!

Ύπνος:

Μην ξεχνάμε τις απαραίτητες 7-9 ώρες για όλους :-) αλλά και τον ύπνο πριν τις 10-12 για τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του ύπνου εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη η όποια είναι υπεύθυνη για την επιμήκυνση των οστών του σκελετού. Η έκκρισή της όμως γίνεται συγκεκριμένη ώρα στον οργανισμό, έτσι σημασία δεν έχει μόνο η διάρκεια του ύπνου αλλά και η ώρα.

 Σωματική άσκηση: 

Η σωματική άσκηση ενδυναμώνει το μυοσκελετικό σύστημα και επιμηκύνει τα οστά. Η περιοχή μας είναι τόσο όμορφη! Οπότε περπάτημα η ελαφρύ τρέξιμο για όσο θα επιτρέπεται ακόμη.

Χορός!

Και βέβαια ευκαιρία για μεγαλύτερη ένταση με HIIT (high intensity interval training). Δεν απαιτεί παρά λίγη ώρα και υπάρχουν ενα σωρό ασκήσεις. Εχουμε δουλέψει στο σχολεία αρκετές ήταν αυτές που κάναμε με τα 30'' θυμίζω (plank, squat,  κλπ) Χρησιμοποιείστε και το κινητό σας με apps όπως το seven κά.