All for Joomla All for Webmasters
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

 27-3-2020

 Γλώσσα και Μαθηματικά

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ1

Ώρα για διασκέδαση! Ακολουθώντας το σύνδεσμο που ακολουθεί , γίνε μυστικός πράκτορας και βρες τον ύποπτο! http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6177

Σε περίπτωση που έχεις άγνωστες λέξεις, μπορείς να συμβουλεύεσαι τα παρακάτω λεξικά.:

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english

https://www.wordreference.com/

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ2

Επαναλαμβάνετε το  λεξιλόγιο (κεφάλαιο 6, σελίδα 63 βιβλίο μαθητή και σελίδα 49 βιβλίο εργασιών). Οι απαντήσεις μπορούν να γραφούν στο τετράδιο εργασιών (copy/exercises)

 Α.Fill in the gaps using the words: hairdresser-cook-compassionate-responsible-precious-lab-vet-firefighter-farmer-air-traffic controller. 

 1. A jewellery designer uses _________ stones to create jewellery.
 2. A nurse should be __________ and ____________.
 3. Αn ecologist may work in a _____________.
 4. A _____________ cuts and styles people’s hair.
 5. An air-traffic controller should know ____________, especially English.
 6. Α __________takes care and loves animals.
 7. A _________ works on a farm.
 8. A __________ works in a restaurant.
 9. A synonym for fireman is _____________.
 10. An ____________controls the movement of the planes.

 Answer. 

 1. What will you become when you grow up? Why?  I will become a _______________ because I like _______________ 
 1. Where does a waiter work? _________________. 
 1. Does a farmer work on a farm? _____________. 
 1. What do jewellery designers usually create? ___________.

ΤΠΕ

Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση PowerPoint, όπου θα παρουσιάζετε τους Ήρωες του 1821. Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο (πάντα μαζί με τους γονείς σας) ή σε βιβλία που θα βρείτε στο σπίτι σας. Μην ξεχάσετε να εμπλουτίσετε την παρουσίασή σας  με εικόνες και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία Σχεδίασης διαφανειών και Κίνησης που είδαμε στο μάθημα

 

 23-3-2020

 

 

Γλώσσα  και Μαθηματικά

Για τα Γερμανικά πατάμε εδώ

Για τα Γαλλικά πατάμε εδώ 

---------------------------------------------------------------------

 Αγγλικά

ΤΑΞΗ ΣΤ1:

 1. Μετά την επανάληψη στου δύο χρόνους (Past Simple / Past Continuous), μπορείς να γράψεις μία περιγραφή με τίτλο “The best/worst holidays I have ever had”, χρησιμοποιώντας φυσικά τους χρόνους αυτούς. Εσύ επιλέγεις τι θα γράψεις… Αφού μελετήσεις τη σελίδα 33 του Workbook , μπορείς να γράψεις την αφήγησή σου (80 – 120 λέξεις) στο τετράδιο Copy ή σε έγγραφο Word. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείς να εμπλουτίσεις την εργασία σου με μία ζωγραφιά ή μία φωτογραφία!

 

ΤΑΞΗ ΣΤ2: Επανάληψη στη γραμματική κεφαλαίου 7.Οι απαντήσεις μπορούν να γραφούν στο Τετράδιο Αγγλικών 2 (COPY/EXERCISES).

 

Α. Put the verbs in the correct tense Past Simple or Present Perfect or Present Perfect Continuous.

 

1.He _____________________(just/find) the keys.

 1. We ____________________ (not/study) yesterday. It _______(be) Sunday.
 2. They ___________________ (already/eat).
 3. We ____________________(swim) for 4 hours.
 4. ___________________ (you/travel) abroad last year? No, I ______.
 5. I ____________(cook) dinner, I __________(watch) TV and I ______ (sleep)
 6. She ______________(work) for ELT magazine since 2006.
 7. ____________(you/ever/be) to Spain. No, I _______________(never/be) to Spain.
 8. Father ____________(not/water) the plants for a long time.
 9. John ___________ (write) a letter yesterday.

 

 

 1. Write the sentences in the negative and interrogative type.

 

 1. She has been learning English for 5 years.

___________________________________

__________________________________?

 

 1. He has lost his keys.

_______________________________.

_______________________________?

 

 1. We broke the vase yesterday.

________________________________.

________________________________?

 

 

 

 

20-3-2020

pdf   word

Άσκηση γλώσσας

Διαβάστε ξανά τα κείμενα των συνεντεύξεων του κ. Μανόλη και του Αντώνη (σελ. 8-11) στο βιβλίο μαθητή και απαντήστε στο τετράδιο τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τι πιστεύουν και οι δυο για τον τουρισμό στο νησί τους; Υπάρχει κάτι που τους ενοχλεί;
 2.  Αγαπούν και οι δυο τον τόπο τους; Πώς το καταλαβαίνετε;

Ασκήσεις μαθηματικών

 Γράψτε στο τετράδιο και λύστε τις παρακάτω ασκήσεις με δύο τρόπους (θυμηθείτε τη θεωρία από τα κεφάλαια 34-37 για ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά):

1.  Με 15 κιλά γάλα φτιάχνουμε 5 κιλά τυρί φέτα. Με 60 κιλά γάλα, πόσα κιλά φέτα θα φτιάξουμε;

2.Ένας εργολάβος για να τελειώσει ένα έργο σε 12 ημέρες χρειάζεται 6 τεχνίτες. Πήρε εντολή να τελειώσει το έργο σε 8 ημέρες. Πόσους τεχνίτες χρειάζεται να προσλάβει επιπλέον;

TMHMA ΣΤ1 - ΑΓΓΛΙΚΑ     κλικ εδώ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2 - ΑΓΓΛΙΚΑ

Επαναληπτική άσκηση στους χρόνους Κεφαλαίου 7 και στο λεξιλόγιο Κεφάλαιο 8, σελ 85, βιβλίο μαθητή. Οι απαντήσεις μπορούν να γραφούν στο τετράδιο ΑΓΓΛΙΚΑ 2 (COPY/EXERCISES)

Α. Fill in the gaps with Present Perfect, Present Perfect Continuous and Past Simple.

 1. I______________ (just/finish) my test.
 2. We ____________ (travel) to Italy last week.
 3. How long _____________ (you/study)? I ________________(study) for three hours.
 4. Ι _________________ (know) Mary since 2008.
 5. He ___________(fall) and ____________(break) his leg yesterday.
 6. He ___________________(learn) English for 5 years.
 7. I ___________ (go) to Paris two years ago.
 8. She _____________________ (never/eat) Chinese food.
 9. _______________ (you/be) happy yesterday? Yes, I ________
 10. They ________________(not/find) the book yet.

 

B. Write the instruments in the correct category: guitar- trumpet-drums-violin-piano

                                                                MUSICAL INSTRUMENTS

WIND                                                      STRING                                                               PERCUSSION


 

καλησπέρα και από τη Φ.Α.

Δυο τρείς γρήγορες σκέψεις για το διάστημα που θα είμαστε λίγο περιορισμένοι.

 Διατροφή:

Οσο μπορούμε πιο ισορροπημένη. Ωστόσο μην ξεχνάτε τα 5 -μικρά- γεύματα. 

Να τρώμε ανά 2,5 ώρες, διότι αυτό θα περιορίσει την επιθυμία για γλυκά. 

Πίνουμε, επιπλέον, πολλά υγρά. Αμα τη επιστροφή ζυγιζόμαστε!

Ύπνος:

Μην ξεχνάμε τις απαραίτητες 7-9 ώρες για όλους :-) αλλά και τον ύπνο πριν τις 10-12 για τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του ύπνου εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη η όποια είναι υπεύθυνη για την επιμήκυνση των οστών του σκελετού. Η έκκρισή της όμως γίνεται συγκεκριμένη ώρα στον οργανισμό, έτσι σημασία δεν έχει μόνο η διάρκεια του ύπνου αλλά και η ώρα.

 Σωματική άσκηση: 

Η σωματική άσκηση ενδυναμώνει το μυοσκελετικό σύστημα και επιμηκύνει τα οστά. Η περιοχή μας είναι τόσο όμορφη! Οπότε περπάτημα η ελαφρύ τρέξιμο για όσο θα επιτρέπεται ακόμη.

Χορός!

Και βέβαια ευκαιρία για μεγαλύτερη ένταση με HIIT (high intensity interval training). Δεν απαιτεί παρά λίγη ώρα και υπάρχουν ενα σωρό ασκήσεις. Εχουμε δουλέψει στο σχολεία αρκετές ήταν αυτές που κάναμε με τα 30'' θυμίζω (plank, squat,  κλπ) Χρησιμοποιείστε και το κινητό σας με apps όπως το seven κά.